Mytylschool de brug vso software

Om deze site goed te laten werken gebruiken we cookies. Tweede kamer beoordeelt wetsvoorstel studentenfonds. Voor iedere leerling wordt, in nauw overleg met leerlingen en oudersverzorgers, een individueel ontwikkelingsperspectief iop geschreven, waarin staat aangegeven welke leer en transitiedoelen er voor het betreffende schooljaar worden gesteld en op welke manier deze doelen bereikt kunnen worden. Wij zoeken enthousiaste leerkrachten met hart voor het speciaal onderwijs. Vso vmbo maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8. Snoezelen op mytylschool prins johan friso in haren youtube. Basalt revalidatie ivm ziek melden alle afdelingen. Op deze vso afdeling wordt vmbo en havo onderwijs gegeven. Het team heeft kennis van handicaps, handicapbeleving, specifieke gedragsstoornissen zoals autisme en adhd en specifieke leerproblemen.

108 914 25 315 1073 1409 912 1554 1647 534 254 233 1179 1029 202 1331 892 691 894 564 1424 880 443 214 1335 998 606 1573 1087 173 67 395 1419 366 1108 1338 1045 1397